top of page

ขั้นตอนดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชีฟรีจากกรมสรรพากร

กรมสรรพากรแจกฟรีโปรแกรมบัญชีอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ทางกรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่าย เพื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ สนง.บัญชีโปรซอฟท์การบัญชี ได้รวบรวมขั้นตอนดาวน์โหลดเพื่อนำมาใช้งานสำหรับท่านผู้ประกอบการ SMEs หรือท่านที่สนใจ ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้กับโปรแกรมบัญชีได้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มี CPU: Pentium II 2 GHz ขึ้นไป - ระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7, 8 - Memory 1 GB ขึ้นไป - พื้นที่ว่างบน HDD : 5 GB - เครื่องปริ๊นท์ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 เร่ิมดาวน์โหลด ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดในครั้งเดียวได้ที่นี่ค่ะ

**โปรดสังเกต หลังจากคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านบน เลื่อนเม้าส์ไปที่รูปด้านล่าง คลิ๊กที่รูปเพื่อทำการดาวน์โหลดอีกครั้งค่ะ**

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ดาวน์โหลดแล้ว ดับเบิ้ลคลิ๊กเปิดไฟล์ที่มีชื่อว่า "Setup_RDSMEs.exe" ขึ้นมาค่ะ

หลังจากนั้นคลิ๊ก Run ค่ะ

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊ก Browse ตรงช่อง "Destination folder" เพื่อเลือกที่จัดเก็บไฟล์ ในคอมพิวเตอร์ของ

ท่านค่ะ เสร็จแล้วคลิ๊ก "Extract" ค่ะ

ขั้นตอนที่ 5 ไปยังที่จัดเก็บไฟล์ที่ท่านได้เลือกไว้ เสร็จแล้วดับเบิ้ลคลิ๊กแฟ้มชื่อ "Setup_RDSMEs"

ขั้นตอนที่ 6 ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนสรรพากรในแฟ้มดังกล่าวค่ะ "autorun.exe" เมื่อคลิ๊กเข้าไปจะพบ vdo

เปิดเล่นอัตโนมัติ จะเป็น vdo แนะนำโปรแกรมค่ะ

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่ "ติดตั้งโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs" ตรงด้านล่าง vdo

หลังจากคลิ๊ก หน้าคำแนะนำและคำเตือนจะโชว์ขึ้นมา ท่านสามารถอ่านรายละเอียด หลัง

จากนั้นคลิ๊ก Next

จะพบหน้า ตรวจสอบก่อนติดตั้งโปรแกรมขึ้นมา ดังนี้

กรุณาตรวจสอบก่อนติดตั้งโปรแกรม

เครื่องมี Microsoft .NET Framework สูงกว่าเวอร์ชั่น 3.5 ต้องทำอย่างไร

1. Uninstall เวอร์ชั่นที่สูงกว่าออกทั้งหมด เช่น เวอร์ชั่น 4.0 เวอร์ชั่น 4.5

2. ติดตั้งโปรแกรม

เครื่องมี Microsoft .NET Framework ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 3.5 ต้องทำอย่างไร

>> ติดตั้งโปรแกรมได้ทันที

วิธีดูเครื่องมี Microsoft .NET Framework เวอร์ชั่นอะไรบ้าง

Windows XP ไปที่ Control Panel > Add or Remove Programs > Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | 4.0 | 4.5

Windows 7, 8 ไปที่ Control Panel > Programs and Features > Microsoft .NET Framework 3.5 | 4.0 | 4.5

หลังจากตรวจสอบ คลิ๊ก Next

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่าน

กรณีท่านใช้ Windows XP คลิ๊กที่ปุ่มตรวจสอบสำหรับ XP เพื่อทราบว่า OS เป็นแบบ 32 Bit

หรือ64 Bit ค่ะ และทำเช่นเดียวกันกับกรณีที่ท่านใช้เครื่อง Windows 7,8 ค่ะ หลังจากที่

ขั้นตอนที่ 9 หน้าต่าง System Information จะโชว์รายละเอียด ให้ดูที่ Processor หรือ System Type ค่ะ

กรณีโชว์ x86 นั่นหมายถึงระบบ OS คอมพิวเตอร์ของท่านคือ 32 Bit ค่ะ หลังจากทราบแล้ว

คลิ๊กปิดหน้าต่างนี้ได้เลยค่ะ และคลิ๊ก Next

ขั้นตอนที่ 10 จะมีปุ่มให้ท่านเลือกกด 2 ปุ่ม คือ

Setup RDSMEs for Windows 32 Bit (x86) สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ OS = 32 Bit

Setup RDSMEs for Windows 64 Bit สำหรับคอมพิวเตอร์ะบบ OS = 64 Bit

ท่านสามารถเลือกกดปุ่มตามระบบ OS หรือระบบปฏิบัติการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

มีได้เลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 11 Install โปรแกรม คลิ๊ก Next เสร็จแล้วคลิ๊ก Install ค่ะ

ขั้นตอนที่ 12 หลังจาก Install ท่านจะพบ icon shortcut รูปสัญลักษณ์กรมสรรพากรขึ้นที่หน้าจอ กรณีที่

ท่านต้องการเริ่มใช้งาน สามารถคลิ๊กเข้าไปและใส่ Username & Password ดังนี้ค่ะ

Username: rdsmes

Password: rdsmes

ขั้นตอนที่ 13 ท่านจะพบหน้าต่างคำแนะนำและคำเตือนอีกครั้ง และปุ่มที่ให้เลือกคลิ๊กได้ ประกอบด้วย

ระบบงานบัญชี >>> ปุ่มเพื่อกำหนดค่ากิจการของท่าน คู่ค้า รหัสต่างๆทางบัญชี บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และรายละเอียดอื่นๆด้านบัญชี เป็นต้น

ระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม >>> ปุ่มแสดงใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย พิมพ์รายงานภาษีซื้อ/ขาย เตรียมแบบ ภ.พ.30 พิมพ์ใบแนบ เช็คสต็อกการ์ด เป็นต้น

System Flowchart >>> ปุ่มแสดงถึงขอบเขตความสามารถของโปรแกรม ระบบซื้อ ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

"โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs" >> คู่มือการใช้งาน

โปรแกรมที่สามารถศึกษาได้ค่ะ

ในครั้งต่อไป เราจะกลับมาพร้อมคำอธิบายอย่างง่ายเพื่อประกอบการใช้งาน สำหรับโปรแกรมบัญชีที่จัดทำโดยกรมสรรพากรค่ะ

โปรซอฟท์การบัญชี

Don't forget to visit our partner: www.kasmethai.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page