top of page

มาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา ท่านอ.ดำริ ดวงนภา ได้รับเชิญในการร่วมการบรรยายในหัวข้อ "ลดต้นทุนเกินคาด ด้วยภาษีบัญชีเดียวรับมาตรการรัฐ" จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย (K SME) ร่วมกับ กรมสรรพากร หอการค้าไทย & หอการค้าจังหวัดระยอง ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง โดยท่านอาจารย์ได้บรรยายในส่วนของ "มาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว" กับเนื้อหาบทวิเคราะห์

ของมาตรการในชุดนี้ กับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการตอบรับนโยบายดังกล่าว


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page