top of page

Careers

ร่วมงานกับเรา

- วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ

- พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ รักการทำงานเป็นทีม

 

สวัสดิการ: ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการ แบบฟอร์มพนักงาน เลี้ยงประจำปี วันหยุดตามกฏหมายกำหนด

วันและเวลาทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (8.00 น. - 17.00 น.)

ร่วมงานกับบริษัทโปรซอฟท์การบัญชี
ขั้นตอนการสมัคร
1 เตรียมเอกสารสมัครงาน

 

1. Print ใบสมัคร + กรอกรายละเอียด

2. Resume (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรปชช./ใบขับขี่

4. วุฒิการศึกษา (ตัวจริง & สำเนา)

5. รูปถ่ายหน้าตรง

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
2 ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

 

วิธีที่ 1 ยื่นเอกสารด้วยตนเองตามแผนที่นี้

วิธีที่ 2 ทางไปรษณีย์

          บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด

          32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

วิธีที่ 3 ทางอีเมล์ prosoftthai@gmail.com

 

หมายเหตุ* กรณีเลือก วิธีที่ 2, 3 โปรดนำรูปถ่าย บัตรประชาชนและวุฒิการศึกษาตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

3 วันนัดสัมภาษณ์

 

โปรดแต่งกายสุภาพ กรณียกเลิกการนัดสัมภาษณ์หรือขอเลื่อนนัด โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ท่านที่ผ่านสัมภาษณ์จะได้รับการแจ้งตอบกลับจากสำนักงานบัญชีภายใน 1 สัปดาห์

bottom of page