top of page

8 Steps ยื่นภาษีออนไลน์ปี '66 ทำได้ ง่ายนิดเดียว

สำหรับวันสุดท้าย ในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ของปี 2566 คือวันที่ 8 เมษายน 2567 (กรณียื่นแบบกระดาษ วันสุดท้ายคือวันที่ 31 มีนาคม 2567) ใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เตรียมทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่เรารวบรวมเอาไว้ให้ที่นี่ ได้เลย
STEP 1 เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

1.กด "ยื่นแบบออนไลน์"

2."เข้าสู่ระบบ" ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

*กรณียื่นครั้งแรกคลิ๊ก "สมัครสมาชิก" และทำตามขั้นตอนก่อน

3.ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

กดยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

> ภ.ง.ด.90 = คนที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ขายของออนไลน์แบบบุคคลธรรมดา หรือรับเงินปันผล

> ภ.ง.ด.91 = คนที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว


STEP 2 ดึงข้อมูลค่าลดหย่อนอัตโนมัติ

1.กรอกข้อมูลรหัสหลังบัตรประชาชน แล้วกด "ตรวจสอบข้อมูล"

2.ระบบจะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ที่เรามีให้อัตโนมัติ จากนั้นกด "ตรวจสอบข้อมูลสำหรับยื่นแบบ"

3.เลือกข้อมูลที่จะใช้ในการยื่นภาษี จากนั้นกด "เริ่มยื่นแบบ"


STEP 3 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและใส่สถานะ

ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของเรา ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว(ถ้ามี) ให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นให้ระบุ "สถานะ" โสด/สมรส/หม้าย


STEP 4 ระบุข้อมูลตามแหล่งที่มาของรายได้

ระบบจะแสดงหน้ารายได้ต่างๆ โดยแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์, รายได้จากทรัพย์สิน, รายได้จากกการลงทุน และรายได้จากมรดกหากเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ช่องทางเดียวจากเงินเดือน ให้เลือก "ระบุข้อมูลช่อง 40(1)"


STEP 5 กรอกรายได้ทั้งปีตามใบ 50 ทวิ

ในหน้านี้ให้เรากรอกรายได้ทั้งปีตามใบ 50 ทวิ ที่ทางบริษัทให้มา ดังนี้

1.เงินได้ทั้งหมด คือ รายได้ในปีที่ผ่านมาของเราทั้งหมด

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ดูว่าบริษัทมีการหักภาษีล่วงหน้าไปหรือไม่ หากไม่มีให้ระบุ 0 หรือถ้ามีก็ให้ระบุตามใบ 50 ทวิ

3.เลขผู้จ่ายเงินได้ของบริษัทที่เราทำงานอยู่


STEP 6 ตรวจสอบค่าลดหย่อนทั้งหมด

ในระบบ จะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนที่เรามีมาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แต่หากมีค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติมในปี 2565 ที่ผ่านมา ก็สามารถใส่เพิ่ม หรือปรับแก้ไขได้


STEP 7 ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

จากการที่เราใส่ข้อมูลรายได้ทั้งปี และค่าลดหย่อนต่างๆ ระบบจะทำการคำนวณเงินที่ต้องเสียภาษี หรือได้คืนภาษีมาให้อัตโนมัติ โดยให้เราตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเลือกว่าจะขอคืนภาษีและอุดหนุนพรรคการเมืองหรือไม่


STEP 8 กดยืนยันการยื่นแบบ

ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากเรียบร้อย ถูกต้องแล้ว ให้ "กดยืนยันการยื่นแบบ" ก็เป็นการเสร็จสิ้นการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องอัพโหลดเอกสารค่าลดหย่อนอื่่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อความรวดเร็วในการขอคืนภาษี


ขอบคุณข้อมูลจาก www.thebangkokinsight.com


หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชี ที่สามารถช่วยคุณทั้งงานด้านจดทะเบียนธุรกิจ งานด้านบัญชี งานให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และ ช่วยรับมือสรรพากรไปพร้อมกัน

ติดต่อ: บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด

โทร. 033-060-328, 081-459-8151

บริหารงานโดย ท่านอาจารย์ดำริ ดวงนภา (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร & ที่ปรึกษาทางด้านภาษียาวนานกว่า 30 ปี)

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page